Laddar

STIGA SPORTS + Generation Pep

60 MINUTER OM DAGEN! Fysisk inaktivitet har identifierats som den fjärde ledande riskfaktorn till global mortalitet. Barn bör röra sig aktivt minst 60 minuter om dagen, men 7 av 8 13-åringar rör på sig för lite och 4-åringar tillbringar halva sin vakna tid stillasittandes.

VI VILL SÄTTA FART PÅ SVERIGE! Det senaste deceniet har svenska barn och ungdomars hälsa försämrats avsevärt, vi är ett av världens mest stillasittande länder. Vi vill ändra på det, och tillsammans med Generation Pep ska vi se till att det blir så!

VAD ÄR Generation Pep? Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang som sätter barn och ungdomars fysiska hälsa på agendan. Initiativtagarna är kronprincessparet och samarbetet sker med engagerade deltagare från hela samhället – från lokala politiker till välgörenhetsorganisationer, offentlig verksamhet och den privata sektorn.

UNPLUG AND GET ACTIVE STIGA har även lanserat ett eget initiativ för att göra ungdomar mer aktiva och medvetna om en hälsosammare livsstil. Vi kallar det ”Unplug and Get Active”, vi vill byta fokus från mobiler och datorer till en mer aktiv fritid med snölek, fotboll, sparkcyklar och bordtennis.