Laddar

STIGA SPORTS + Generation Pep

60 MINUTER OM DAGEN! Fysisk inaktivitet har identifierats som den fjärde ledande riskfaktorn till global dödlighet. Barn bör röra sig aktivt minst 60 minuter om dagen, men 7 av 8 13-åringar rör på sig alldeles för lite och 4-åringarna tillbringar halva sin vakna tid stillasittande.

VI VILL SÄTTA FART PÅ SVERIGE! Det senaste decenniet har svenska barn och ungdomars hälsa försämrats avsevärt. Vi är ett av världens mest stillasittande länder. Det vill vi ändra på, och tillsammans med Generation Pep ska vi se till att det blir verklighet!

VAD ÄR Generation Pep? Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang som sätter barn och ungdomars fysiska hälsa på agendan. Initiativtagarna är kronprinsessparet och samarbetet sker med engagerade deltagare från hela samhället – från lokala politiker till välgörenhetsorganisationer, offentlig verksamhet och den privata sektorn.

UNPLUG AND GET ACTIVE! STIGA har även lanserat ett eget initiativ för att göra ungdomar mer aktiva och medvetna om en hälsosammare livsstil. Vi kallar det ”Unplug and Get Active”. Det innebär att vi vill byta fokus från mobiler och datorer till en mer aktiv fritid med vinterlek, fotboll, sparkcyklar och pingis.